Kad je dijete emocionalno zrelo za polazak u vrtić?


Emocionalna zrelost djeteta za polazak u vrtić problem je s kojim se roditelji susreću već u ranoj dobi djeteta. Na žalost, često se s tim moraju suočiti već u dobi od godinu dana starosti djeteta. Suvremeno društvo omogućava tek malom broju roditelja produženje roditeljskog dopusta do druge (treće) godine života djeteta kada se prema nekim pokazateljima očekuje da dijete iskaže potrebu druženja s vršnjacima, a samim tim i lakše odvajanje od obitelji i socijalizaciju.

Pitanje koje se nužno nameće je; Kako od djeteta starog jednu godinu kojeg treba upisati u vrtić očekivati emocionalnu zrelost? Logičan odgovor je – teško!

Ali ništa nije lakše ni s djetetom od dvije, tri ili pet godina. Posebno ako imamo u vidu da dijete izlazi iz  sigurnog i poznatog obiteljskog okruženja u kojem je zaštićeno i nerijetko u povlaštenom položaju. Ulaskom u vrtić ulazi u novo okruženje s njemu nepoznatim socijalnim situacijama.

Iznimno je teško (neovisno o temeljnom ponašanju djeteta u širem socijalnom okruženju izvan vrtića) predvidjeti reakcije djece na ulazak u instituciju i fizičko odvajanje od obitelji. Nerijetko je to spektar različitih reakcija koje iznenade roditelje. Očekivana reakcija (plač djeteta, tuga i odbijanje vrtića) nešto je što se u pravilu događa. Ono što iznenadi je dužina takvih reakcija na vrtić koja se od djeteta do djeteta bitno razlikuje. Kao praktičari s dugogodišnjim iskustvom skloni smo ustvrditi da je razlog različitih ponašanja posljedica osobnosti djeteta, ali i emocionalne zrelost važne za socijalizaciju. Držimo da je način uključivanja djeteta u vrtić u velikoj mjeri uvjetovan stabilnošću (zrelošću) roditelja u odnosu na uključivanje djeteta u vrtić. Odnos roditelja prema vrtiću u periodu prilagodbe u velikoj mjeri može olakšati ili otežati ulazak i prilagodbu djeteta na vrtić. Držimo da na odnos roditelja u velikoj mjeri može utjecati (i utječe) povjerenje roditelja u instituciju kojoj povjerava svoje dijete.

Zato bi naš savjet roditeljima bio da manje pozornosti obraćaju na procjenu zrelosti djeteta za vrtić (najčešće su u situaciji da ga moraju upisati) koliko na dobro informiranje o vrtiću u koji upisuju svoje dijete. Često ističemo da se roditelji ne smiju fokusirati na blizinu vrtića kako bi što prije ostavili dijete u njemu nego da njihov mjerni instrument bude i kvaliteta samog vrtića. Najbolji pokazatelj je osobni doživljaj prostora u koji ulazi, a u kojem će njegovo dijete boraviti.

Obavezno se pitajte “Želim li ja ovdje biti dijete? Želim li ja ovdje provesti svoje vrijeme? Ne zaboravite, to je djetetovo “radno mjesto” ili zamjena za dom i traje upravo koliko i vaše radno vrijeme. I duže!

Birajte vrtić koji sliči obiteljskom okruženju!

Obiteljsko okruženje podrazumijeva izgled prostora, povezanost među prostorima, ali i ponudu materijala koji omogućavaju slobodno izražavanje svih kreativnih potencijala djeteta, njegovu radoznalost, autonomiju i pravo na komuniciranje s drugima kroz povezanost svih prostorija vrtića. Slobodnim kretanjem dijete širi svoje krugove prijateljstva, ostvaruje odnose koji su slični obiteljskom, osjeća se sigurno dobrodošlo i pripadajuće. Jako je važno pružiti mogućnost djeci različite dobi da međusobno komuniciraju s drugom djecom i odraslim osobama u okruženju vrtića jer na taj način potičemo razvoj komunikacijskih vještina i socijalnih kompetencija.

U ovakvom okruženju za očekivati je da djeca i odrasli žive kao velika obitelj u kojoj se emocionalno i socijalno sazrijevanje događa na prirodan, djetetu primjeren način kao i postepeno osamostaljivanje i priprema za ono sutra…VELIKI SVIJET.

 

O autorici:

Ljljana Vukšić, prof. predškolskog odgoja, je ravnateljica Dječjeg vrtića Mali istraživač s preko 30 godina iskustva u radu s djecom od kojih je 12 godina provela kao odgajatelj, a od 1996. obavlja posao ravnateljice vrtića. Unatoč tome, svakodnevno je uključena u komunikaciju s djecom i odgojno-obrazovne procese u vrtiću. Objavljuje radove u stručnim časopisima te je održala preko 50 predavanja na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu namijenjenih odgajateljima, učiteljima, pedagozima, i ravnateljima dječjih vrtića.  Potpredsjednica je Predsjedništva Udruge ravnatelja grada Zagreba, stalna suradnica Agencija za odgoj i obrazovanje u dijelu stručne edukacije stručnih djelatnika kroz seminare po katalogu stručnih skupova Agencije, voditeljica aktiva vrtića područnog ureda Donji Grad, Črnomerec Podsused Vrapče, stalna članica Odbora za obilježavanje Dana predškolskog odgoja Grada Zagreba i voditeljica Županijskog stručnog vijeća ravnatelja Grada Zagreba – zapad.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *