Opći uvjeti


1. Internet stranice Babysitter.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Babysitter d.o.o.

2. Pristupanjem stranicama Babysitter.hr, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica.

3. Babysitter.hr zadržava pravo bilo kakve promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Obaveza korisnika Babysitter.hr internetskih stranica je da redovito čita uvjete korištenja. Podrazumijeva se da je pristupanjem stranicama Babysitter.hr korisnik upoznat s aktualnim uvjetima korištenja ovih stranica.

Babysitter.hr odnosno vlasnik stranica Babysitter d.o.o., zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovim stranicama.

4. Najniža dobna granica za korištenje internetskih stranica Babysitter.hr je 18 godina.

5. Kako bi pružatelji usluge čuvanja djece mogli staviti na raspolaganje svoje usluge putem internetskih stranica Babysitter.hr potrebno je da se registriraju i u registracijskom obrascu popune svoje osobne i kontakt podatke. Korisnici usluga se radi vođenja evidencije o statusu korisnika također registriraju. Prilikom samog postupka registracije pružatelji i korisnici usluge se obvezuju navesti točne, potpune i važeće informacije koje su potrebne za registraciju. Nakon registracije na internetskim stranicama Babysitter.hr pružatelji i korisnici usluge su dužni voditi brigu o svojim korisničkim računima. Pružatelji i korisnici usluge odgovaraju za svaku eventualnu štetu koja se dogodi na njihovim korisničkim profilima te za kompletan sadržaj pod njihovim korisničkim imenima. Pružatelji i korisnici usluge za točnost navedenih podataka jamče zakonskom odgovornošću.

6. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje pohranjuje Babysitter d.o.o.

Prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima Babysitter.hr nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa (u ovom slučaju oglasa pružatelja usluga čuvanja djece) te prema  Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18. stavak 1. nije odgovorna za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici internetskih stranica Babysitter.hr odobravaju da Babysitter.hr iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Prema članku 7. stavku 2. Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti svi oglasni mediji (uključujući tiskane i internetske) dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Babysitter.hr biti korišteni u druge svrhe.

Traženi podaci će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Babysitter.hr internetskih stranica.

Ukoliko pružatelj usluga prilikom kreiranja svog profila, odnosno oglasa za ponudu usluga čuvanja djece ne predoči na internetskim stranicama Babysitter.hr sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu registraciju koja predstavlja oglašavanje ponude usluga za čuvanje djece, ista registracija će se smatrati nepotpunom i registracija se ne može dovršiti.

Svi troškovi bilo materijalni ili nematerijalni nastali u procesu registracije koja se smatra nepotpunom ili netočnom, teretit će se na trošak pružatelja usluga, a Babysitter d.o.o. ne može iz navedenih razloga snositi nikakav trošak.

7. Svi korisnici internetskih stranica Babysitter.hr prihvaćanjem ovih pravila dopuštaju uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu rada samog sistema te za slanje elektronske pošte u skladu s točkom 5. ovih pravila, a Babysitter.hr se obvezuje da će te podatke koristiti isključivo samo u svrhe za koje su podaci dobiveni.

8. Objavom profila/oglasa pružatelja usluge na Babysitter.hr internetskim stranicama svi pružatelji usluga se obvezuju da će savjesno odgovarati na upite potencijalnih korisnika njihovih usluga (na telefon ili e-mail). Svi korisnici web portala moraju imati aktivnu e-mail adresu gdje redovito pregledavaju elektroničku poštu.

Sve objave profila/oglasa, fotografije, poruke, tekstovi, video snimke i drugi materijali (objavljeni sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili prikazani putem linkova s drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takva vrsta sadržaja potekla. Babysitter.hr ne pruža nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti, ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema vlasniku internetskih stranica Babysitter.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik internetskih stranica preuzima odgovornost te obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio samog izdavača Babysitter.hr, od svih takvih zahtjeva. Korisnik  internetskih stranica se obvezuje nadoknaditi Babysitter d.o.o. svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal koji je objavljen na web stranici.

Internetske stranice Babysitter.hr mogu objavljivati i linkove na vanjske stranice koje nisu u vlasništvu Babysitter d.o.o. ili nisu nastale u sklopu internetskih stranica Babysitter.hr. Internetske stranice Babysitter.hr ne jamče korisnicima tih stranica zaštitu podataka, odnosno ne garantiraju za sadržaj tih stranica. Sadržaj vanjskih internetskih stranica podlježe isključivo pravilima privatnosti i uvjetima korištenja istih vanjskih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Babysitter d.o.o.

9. Na internetskim stranicama Babysitter.hr je zabranjeno objavljivanje te ujedno i korištenje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, štetni, prijeteći, sadržaja koji zlostavljaju, uznemiravaju ili kleveću. Također putem internetskih stranica Babysitter.hr je izričito zabranjeno objavljivanje sadržaja koji su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Ujedno je nedopušteno korištenje sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog te po mogućnosti pisanog odobrenja. Korisnik internetskih stranica se posebno obvezuje da neće pružati usluge ili objavljivati oglase kojima bi se kršila autorska prava trećih osoba. Svaki korisnik internetskih stranica Babysitter.hr se obvezuje da neće objavljivati oglase i kreirati profile koji su u suprotnosti sa zakonom i ostalim propisima te Ustavom Republike Hrvatske.

Najstrože je zabranjeno lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

10. Ukoliko se pojave iz odnosa pružatelja i korisnika usluge eventualni sporovi svi se sporovi rješavaju isključivo između pružatelja usluga i korisnika istih (neovisno da li zbog točnosti iznesenih podataka o pružatelju usluga ili korisniku istih, samog sadržaja oglasa/profila, ponuđenih cijena i sl.)  Babysitter.hr nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste koja je nastala kao posljedica navedenih i sličnih odnosa.

Svi korisnici internetskih stranica ovim putem potvrđuju da razumiju i da su izričito suglasni da Babysitter.hr nema nikakvu kontrolu nad kvalitetom, vremenom, zakonitostima ili bilo kojim drugim aspektima bilo koje od usluga isporučene od strane pružatelja ili korisnika usluge,  te ujedno odstupa od odgovornosti bilo kakvih aktivnosti, bilo koje vrste od uključenih i navedenih strana.

Babysitter.hr ne daje nikakve izjave o pouzdanosti, pravodobnosti, sposobnosti i točnosti pruženih usluga od strane pružatelja usluga ili korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta. Babysitter.hr ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka ili vida usluga koje su navedene od strane ili pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke agencije ili obrta objavljenim na ovim stranicama. Babysitter.hr ne preuzima i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti koja može nastati iz korištenja tih informacija ili usluga. Babysitter.hr nije odgovorna za ponašanje, bilo na mreži ili izvan mreže bilo kojeg korisnika internetskih stranica Babysitter.hr. Svi korisnici Babysitter.hr, uključujući pružatelja i korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta ovime su izričito suglasni da Babysitter.hr nije odgovoran za bilo koje upute, savjete ili isporučene usluge koje su nastale putem stranica ovih internetskih stranica.

11. Pružatelj ili korisnik usluge može imati samo jedno korisničko ime te može napraviti jedan profila/oglas za usluge koje se nude putem Babysitter.hr internetskih stranica po jednom korisničkom imenu i računu.

12. Pojedinačni korisnici usluga su dužni platiti korištenje usluga Babysitter.hr, osim ukoliko nije drugačije ponuđeno ili dogovoreno. Pojedinačni korisnici usluga su suglasni platiti sve pristojbe po cijenama koje su aktualne i objavljene na Babysitter.hr.

Osnovne usluge Babysitter.hr su besplatne za sve registrirane korisnike usluga pod nazivom ACTIVE, dok se ProACTIVE usluge ponuđene cjenikom nude uz određenu naknadu.

13. Prilikom kupnje usluga na Babysitter.hr te eventualnih otkazivanja istih, od strane korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta iz bilo kojeg razloga, Babysitter.hr nije dužna korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja dotičnih usluga. Nema mogućnosti povrata uplaćenih sredstava prema korisniku usluga od strane Babysitter d.o.o. za uplaćenu uslugu kroz jedan od ponuđenih perioda ili nakon otkazivanja članstva nakon što je korisnički račun naplaćen. Babysitter.hr zadržava pravo da ispravi eventualnu vlastitu pogrešku ili pogreške prema korisniku usluge, tvrtki, agenciji ili obrtu čak ukoliko je i zaprimila uplaćena sredstva.
Otkazivanjem članstva pružatelja/korisnika usluga na portalu Babysitter.hr, pružatelj/korisnik usluga više nije upisan kao pružatelj/korisnik usluge u bazi dadilja te neće više primati obavijesti od strane Babysitter.hr. Ukoliko profil postavljen na Babysitter.hr također više nije aktivan te pružatelj/korisnik usluge želi da se više ne prikazuje potrebno je da prethodno napravi deaktivaciju korisničkog profila.

14. Pružatelji usluge su sve fizičke osobe koji putem svojih profila na Babysitter.hr nude svoje usluge čuvanja djece. Korisnici usluga su sve fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrti koje putem svojih profila na Babysitter.hr potražuju usluge čuvanja djece.

15. Pravne osobe, obrtnici, udruge i agencije mogu putem Babysitter.hr predavati oglase za posao. Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje nekih drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na Babysitter.hr.

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivana oglasa i ostale ponuđene usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka Babysitter.hr.  Zloupotrebom baze podataka Babysitter.hr posebno se podrazumijeva kopiranje baze podataka (profila/oglasa potencijalnih posloprimaca) na bilo koju vrstu medija (pohranjivanje podataka iz baze unesenih profila Babysitter.hr na drugo ili druga računala bez obzira na samu namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca ili pak fizičke osobe te bez obzira koja je osoba kod poslodavca obavila takav postupak, a da nije prethodno imala pisano odobrenje od strane Babysitter.hr. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac ili fizička osoba odgovara za cjelokupnu štetu kako prema Babysitter.hr odnosno njenom vlasniku Babysitter d.o.o., tako i prema svim osobama uključenima u rad internetskih stranica Babysitter.hr.

Poslodavac koji objavi svoj oglas na Babysitter.hr neće držati Babysitter.hr ili vlasnika Babysitter d.o.o. odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom ukoliko se pojave takvi oglasi isti će biti korigirani u djelu u kojem je procjenjeno da je isti tekst diskriminitatoran, a uz prethodnu obavijest poslodavcu. Ukoliko se procjeni da je neophodno Babysitter.hr isti profil/oglas može deaktivirati ili pak ne objaviti sve do dogovora s poslodavcem oko izmjene spornog djela. U sporni dio oglasa ulazi sve što svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili pak svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku Babysitter.hr ili trećoj osobi.

16. Na stranicama Babysitter.hr nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela uključivo sa svim podacima koje daju pružatelji i korisnici usluga, tvrtke, agencije ili obrti, a bez prethodnog pisanog dopuštenja od strane Babysitter d.o.o.

Ukoliko želite koristiti naše članke iste možete bez pisane suglasnosti koristiti na sljedeći način tako da kopirate naslov članka kao i do dvije rečenice iz istog članka s time da postavite obavezno link koji vodi na cjelokupan članak na internetskim stranicama Babysitter.hr.

17. Babysitter.hr prema svim objavljenim profilima bilo pružatelja ili korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja njihovih oglasa/profila koji ne zadovoljavaju određeni kriterij. Babysitter.hr ima pravo po potrebi urediti, izmijeniti, obrisati ili ne objaviti profile/oglase i to bez najave.

18. Babysitter.hr će provesti izmjene na profilima navedenima u članku 17. u sljedećim okolnostima:

  • pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt može uzrokovati štetu ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva
    kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt sadrži unutar oglasa/profila diskriminirajuće aspekte, pornografske materijale bilo kojeg tipa
  • oglas/profil je sumnjiv u pogledu da je objavljen tuđi identitet
  • oglas/profil u bilo kojem smislu sadrži uvredljivi sadržaj
  • oglas/profil na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Babysitter.hr
  • oglas/profil  sadrži ilegalne materijale propisane hrvatskim zakonom
  • jasno je vidljivo da je pružatelj ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt zloupotrijebio mogućnost davanja preporuke o radu neke od fizičkih osoba, tvrtke, agencije ili obrta.

Babysitter.hr zadržava pravo izmjene i dopune određenih oglasa, a da se prilikom toga neće mjenjati sadržaj samog oglasa/profila (primjerice dopuna podataka, ispravak podataka, lektorske intervencije, i slično).

19. Babysitter.hr zadržava pravo trenutno s popisa pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta brisati one koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad samih internetskih stranica. Babysitter.hr zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta i trgovačkog društva Babysitter d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

20. Internetske veze (linkovi) sa profila/oglasa na stranicama Babysitter.hr na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopuštene. Babysitter.hr zadržava pravo procjene da li će neki link odobriti ili neće.

Neki od linkova na Babysitter.hr vode na internetske stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Babysitter d.o.o. Babysitter.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica. Babysitter.hr ne jamči za točnost, prikladnost ili potpunost sadržaja preuzetih sa tih stranica te pruženih informacija i materijala te se izričito odriče odgovornosti za pogreške ili propuste u navedenim informacijama i materijalima.

21. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti su se dužni brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Babysitter.hr ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke. Babysitter.hr će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi iste odgovarajuće postupiti.

22. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti dužni su čuvati podatke o korisničkom računu, te su u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

23. Završetkom registracije pružatelj i korisnik usluge prihvaćaju odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane vlastitom uporabom internetskih stranica Babysitter.hr.
24. Svi registriani korisnici koji su se registrirali i objavili svoj oglas na Babysitter.hr a koji su plaćeni putem PAYWAY usluge putem American Express, Maestro i Visa kartica će imati u roku od najviše par minuta postavljen oglas na Babysitter.hr uz uvjet da je sve prošlo u potpunosti u redu prilikom izvršavanja plaćanja te da je od strane banke autorizirana uplata.

t-com-payway

Svi registrirani korisnici internetskih stranica Babysitter.hr koji odaberu plaćanje virmanom ili općom uplatnicom, njihov oglas će se prikazati na Babysitter.hr odmah po primitku uplate na račun tvrtke Babysitter d.o.o. a najkasnije u roku od 72 sata uz uvjet da je sve prošlo u potpunosti u redu prilikom transakcije novčanih sredstava na račun tvrtke Babysitter d.o.o.

25. Babysitter.hr može pružiti pružatelju ili korisniku usluge mogućnost kupnje poklon članstva putem internetskih stranica Babysitter.hr za druge osobe. Kupnjom poklon članstva pružatelj ili korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti će točno navesti ime i prezime osobe te adresu elektronske pošte (email) osobe koja prima poklon bon, a podaci su koje će unijeti prilikom kupnje. Nakon kupnje poklon članstva Babysitter.hr će prenijeti poklon članstvo prema primatelju istoga putem elektronske pošte (email-a). Poklon članstvo i njegovo korištenje podliježu postavkama privatnosti i uvjetima korištenja Babysitter.hr. Nema mogućnosti povrata uplaćenih sredstava prema pružatelju ili korisniku usluga od strane Babysitter d.o.o., a za uplaćeni iznos poklon članstva.

Rizik gubitka poklon članstva prelazi na kupca nakon što Babysitter.hr prenese isto poklon članstvo elektronskim putem u vidu elektronske pošte (email-a) prema primatelju. Babysitter.hr nikako ne odgovara za ukradena ili izgubljena poklon članstva. Poklon članstvo kupljeno putem internetskih stranica Babysitter.hr se ne može dalje preprodavati, prenesti u drugu materijalnu vrijednost ili se zamjeniti (pretvoriti) u financijsku i novčanu vrijednost (gotovinu) osim u mjeri koja je potrebna sukladno zakonu. Poklon članstvo se može iskoristi u roku od 12 mjeseci.

26. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti se slažu s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Babysitter.hr. Elektronska pošta može ponekad sadržavati reklamne poruke, obavijesti o posebnim ponudama, obavijesti o statusu predanog oglasa ili otvorenog oglasa/profila kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz sam oglas ili otvoreni profil koji je pružatelj ili korisnik usluge predao. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt u bilo koje vrijeme mogu pismeno zahtijevati da Babysitter.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje elektroničke pošte te u tom slučaju vrijede uvjeti navedeni u članku 22.

27. Ukoliko pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt trajno ili privremeno nisu u sustavu primanja obavijesti o radu Babysitter.hr internetskih stranica ili primanja elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Babysitter.hr u tom razdoblju Babysitter.hr pružatelju ili korisniku usluge, tvrtki, agenciji ili obrtu može zamrznuti njegovu registraciju. Navedeno znači da korisnik više neće moći koristiti funkcionalnosti Babysitter.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.

28. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt svojim zahtjevom za objavom profila ili oglasa, neopozivo ovlašćuju Babysitter.hr da taj sadržaj koristi, kopira, distribuira i objavljuje i u drugim medijima. Babysitter.hr neće u drugim medijima objaviti korisnikove osobne podatke, nego eventualno samo sadržaj profila i link na stranicu Babysitter.hr

29. Oglas na Babysitter.hr mora sadržavati specifične podatke o usluzi koja se pruža ili traži. Svi opisi se moraju odnositi samo na predmet usluge. U oglasima na Babysitter.hr nije dopušteno oglašavanje ostalih usluga, predmeta, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet same usluge koja se može ponuditi putem Babysitter.hr. Svi korisnici koji se registriraju na Babysitter.hr mogu upisati dodatne podatke o sebi ili svojim djelatnostima u polja koja su za to namijenjena.

Nije dopušteno upisivanje osobnih kontakt podataka unutar samog oglasa u bilo koji od djelova samog oglasa osim u isključivo u za to predviđene forme gdje se isti kontakt podaci upisuju. Pod navedene podatke se podrazumijeva e-mail adresa, skype kontakt, adresa stanovanja, broj mobilnog uređaja, broj fiksnog telefona te ostali oblici kontakt podataka.

30. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt imaju mogućnost postaviti slike unutar samih profila koji se kasnije objavljuju na Babysitter.hr. Iste ne smiju sadržavati golotinju, uvredljivi sadržaj, nasilje i sve druge oblike nasliničkog ponašanja. Sve slike koje su postavljene i sadrže više osoba osim osobe koja pruža ili traži uslugu moraju imati odobrenje i ostalih osoba da se slažu sa prikazom njihovih slika putem internetskih stranica Babysitter.hr. Također unutar oglasa/profila fizičkih osoba nije dopuštena objava logotipa, tekstualnih reklama, bannera i sl.

31. Svaki oglas za posao mora sadržavati naslov. Naslov oglasa za posao mora opisivati uslugu koja se nudi ili potražuje. U naslov oglasa fizičke osobe nije dopušteno upisivati nazive tvrtki ili naslove drugih web stranica te više identičnih znakova zaredom (kao primjer “!!!” ili “Trebam tetu čuvalicu petkom navečer!!!”).

32. Nije dopušteno kreirati oglase za posao unutar kojih bi se pozivalo na sudjelovanje u raznim piramidalnim igrama (tzv. lanci sreće) te mrežnim marketinškim aktivmostima. Također, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje igara na sreću.

33. Babysitter d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, brisanja ili neobjavljivanja oglasa ili usluge te grešaka u radu samih web stranica.

34.  Ukoliko iz određenog razloga korisnik ili pružatelj usluge te tvrtka, agencija ili obrt deaktiviraju svoj oglas, ista fizička ili pravna osoba isti neće moći više samostalno aktivirati bez obzira da li je usluga plaćana ili ne. Nakon deaktivacije oglas više neće biti vidljiv fizičkoj niti pravnoj osobi na Babysitter.hr. Isti oglas se može ponovno aktivirati nakon poslanog zahtjeva administratoru stranice.

35.  Ukoliko iz određenog razloga korisnik ili pružatelj usluge te tvrtka, agencija ili obrt obrišu svoj oglas, ista fizička ili pravna osoba isti neće moći više aktivirati bez obzira da li je usluga plaćena ili ne jer se podrazumijeva da je osoba isti oglas samostalno obrisala. Nakon brisanja oglas isti više neće biti vidljiv fizičkoj niti pravnoj osobi na Babysitter.hr. Isti oglas se ne može ponovno aktivirati jer je isti obrisan iz baze podataka na Babysitter.hr.

36. Babysitter.hr ne garantira da će pružatelj ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt uvijek moći pristupiti do sadržaja svog profila/oglasa kada on jednom istekne uzimajući u obzir potencijalne pogreške u radu samog programa. Preporučuje se da korisnik sam, lokalno na svom računalu pohrani sadržaj i slike oglasa ukoliko istih ima ako će htjeti kasnije upotrijebiti isti oglas u nekom drugom periodu.

37. Sve marketinške aktivnosti na Babysitter.hr vezane uz banner oglašavanje je potrebno dogovoriti držeći se određnih rokova i pravila pa je tako rok za dostavu bannera sukladno dogovoru ili najkasnije jedan radni dan prije naručenog početka prikazivanja kampanje uz banner neophodno navesti točan link koji će se klikom na banner aktivirati i usmjeriti posjetitelje na ispravnu web stranicu. Za sve dostavljene bannere i oglase isključivo odgovara i za iste jamči naručitelj garantrajući da su isti predani u skladu s važećim propisima RH, regulirajući svoju obvezu prema trećim osobama (autorska i druga prava. Ujedno se obavezuje da će eventualna potraživanja trećih osoba po osnovi navedenoga u ovome članku u cijelosti preuzeti na sebe.

Sve objave profila, oglasi za posao, fotografije, poruke, tekstovi, video snimke i drugi materijali (objavljeni sadržaj) obavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili prikazani putem linkova sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takva vrsta sadržaja potekla.

Babysitter.hr ne pruža nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti, ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču Babysitter.hr, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik Babysitter.hr preuzima odgovornost te obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio samog izdavača Babysitter.hr, od svih takvih zahtjeva.

Korisnik Babysitter.hr se obvezuje nadoknaditi Babysitter d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal koji je objavljen na internetskoj stranici.

Babysitter.hr zadržava pravo da radi samog koncepta sadržaja ili veličine bannera ili bilo kojih drugih valjanih uvjeta  koje postavlja Babysitter.hr ne objavi naručeni banner ili oglas.

38. Sadržaj Babysitter.hr zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Babysitter d.o.o. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Babysitter d.o.o. putem kontakt formulara na linku http://www.babysitter.hr/kontakt/

39. Ocjene i preporuke objavljene na stranicama Babysitter.hr su izričito mišljenja njihovih autora. Navedeni autori su odgovorni za isti sadržaj. Babysitter.hr ne usvaja, potvrđuje te ne prihvaća odgovornost za točnost ili pouzdanost niti jednog od mišljenja, savjeta ili izjave bilo kojeg djela koji se pojavljuje na internetskim stranicama Babysitter.hr.
Ni pod kojim okolnostima Babysitter.hr neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na temelju preporuka ili komentara koji su nastali od strane drugih korisnika na stranicama Babysitter.hr.
Babysitter.hr će ukloniti sve preporuke koja ne zadovoljavaju standarde Babysitter.hr koji su između ostaloga navedeni i u ovim uvjetima korištenja.

40. Internetskim stranicama Babysitter.hr se pristupa putem Interneta, zbog čega se ne može jamčiti dostupnost portalu ili informacijama na istome u bilo koje doba dana ili noći.

41. Svi profili/oglasi na Babysitter.hr moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Babysitter d.o.o. 2015.